Wykonujemy badanie wody na potrzeby Sanepidu oraz Nadzoru Budowlanego.

badanie wody do sanepidu

Oferujemy badania w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wykonujemy badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody, w tym także pod kątem Legionella.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, od 1 stycznia 2008, obecność bakterii Legionella należy badać w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.

Wdrożony system jakości badań wody został zatwierdzony przez właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego, co uprawnia nasze laboratorium do pobierania próbek i badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Badanie wody i pobór próbek odbywa się zgodnie z polskimi normami.

Wykonujemy również badania czystości mikrobiologicznej wody zgodnie z Farmakopea Europejska.

Badanie wody mikrobiologiczne

Mikrobiologiczne badanie wody obejmuje oznaczenie ilości bakterii chorobotwórczych takich jak np. bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa i in. a także ogólnej liczby drobnoustrojów. Badanie to wykonuje się najczęściej na potrzeby kontroli jakości wody w obiektach żywienia zbiorowego oraz tym podobnych. Okresowe badanie wody jest jednym z elementów każdego systemu HACCP. Wyniki badania wody sprawdzane są także przy okazji kontroli Sanepidu.

Badanie wody fizykochemiczne

Analiza fizykochemiczna wody obejmuje parametry wskaźnikowe poziomu zanieczyszczenia wody takie jak pH, przewodność, twardość, mętność, żelazo, mangan i wiele innych. W przypadku wody wodociągowej badanie fizykochemiczne może ujawnić wtórne zanieczyszczenia wody pochodzące np. od sieci przesyłowej. W przypadku wody ze studni badanie fizykochemiczne pozwala dobrać odpowiednią technologię uzdatniania wody.

W sprawie oferty badań wody prosimy o kontakt Biurem Obsługi Klienta: 71 738 20 25 lub biuro@ekolabos.pl

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy możliwość zamawiania badania wody online. Zapraszamy na naszą stronę badaniewody.com.pl

ZAMÓW BADANIE WODY ONLINE