badania-cytotoksyczności

Podstawy Cytotoksyczności w Kontekście Wyrobów Medycznych Cytotoksyczność odnosi się do zdolności pewnych substancji lub komórek…

listeria monocytogenes food testing

Listerioza wywoływana pałeczkami z rodzaju Listeria monocytogenes stanowi poważne zagrożenie etiologiczne. W ciągu ostatnich dziesięcioleci…

zakażenia kosmetyków

Obecność mikroorganizmów w kosmetyku może powodować jego rozwarstwienie, zmianę zapachu, a także utratę jego właściwości….

badania produktów do dezynfekcji rąk

Dopuszczenie preparatu biobójczego na rynek Unii Europejskiej możliwe jest jedynie po uprzednim zarejestrowaniu go w…

badania mikrobiologiczne kosmetyków

Badanie czystości mikrobiologicznej jest obok testów obciążeniowych oraz testu stabilności jednym z warunków dopuszczenia produktu…

badanie skutecznosci prania

Dezynfekcja tekstyliów w procesie prania (w tym odzieży) to proces usuwania mikroorganizmów takich jak bakterie,…