Rejestracja produktów kosmetycznych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1223 spowodowało ujednolicenie sposobu rejestracji kosmetyków w krajach Unii Europejskiej. Od dnia 11 stycznia 2012 roku osoby odpowiedzialne za kosmetyk mają możliwość uzupełniania informacji, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia 1223/2009 do internetowego Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP). Portal CPNP jest elektronicznym systemem przekazywania informacji o kosmetyku,…

Z dniem 1 kwietnia 2016 uruchomiliśmy nowy serwis do zlecania badań wody online: http://badaniewody.com.pl  Serdecznie zapraszamy do korzystania oraz wyrażania swoich opinii nt. funkcjonalności portalu. Do końca kwietnia na stronie obowiązują promocyjne ceny na badania.

Page 3 of 3 1 2 3

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20