badanie wody basenowej

W kwietniu 2015 r. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowego Rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna…

rozporzadzenie woda pitna

Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt nowego Rozporządzenia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie…

badanie wody

Badanie wody ze studni jest pierwszym krokiem w doborze technologii uzdatniania wody. Wynik badania determinuje…

rejestracja kosmetykó

Rejestracja produktów kosmetycznych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1223 spowodowało ujednolicenie sposobu rejestracji kosmetyków w krajach…

Z dniem 1 kwietnia 2016 uruchomiliśmy nowy serwis do zlecania badań wody online: http://badaniewody.com.pl  Serdecznie…