Dopuszczenie preparatu biobójczego na rynek Unii Europejskiej możliwe jest jedynie po uprzednim zarejestrowaniu go w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jednym z wymogów dopuszczających preparat do sprzedaży jest potwierdzenie deklarowanej przez producenta skuteczności produktu. Analiza działania produktów dezynfekcyjnych przeprowadzane jest wedle metodyk znormalizowanych ISO. Regulacja metodyki przeprowadzanych badań pozwala na obiektywną…

Dezynfekcja tekstyliów w procesie prania (w tym odzieży) to proces usuwania mikroorganizmów takich jak bakterie, grzyby, wirusy, prątki, spory za pomocą preparatów biobójczych przeznaczonych do tego celu, z wykorzystaniem pralnic automatycznych. Czynności związane z praniem odzieży i tekstyliów towarzyszą nam od setek lat. Pierwsze wzmianki o praniu z wykorzystaniem urządzeń pralniczych pochodzą z roku 1851,…

Na rynku produktów biobójczych możemy zaobserwować wzrost zainteresowania preparatami służącymi do dezynfekcji pomieszczeń przez zamgławianie. Coraz większa popularności tej metody dezynfekcji związana jest bezpośrednio z wydaniem przez Europejski Komitet Normalizacyjny normy o oznaczeniu: 17272:2020-10. Do spopularyzowania „zamgławiania” przyczyniła się także panująca epidemia SARS-CoV-2.  Zwiększa się też świadomość społeczeństwa na temat konieczności utrzymywania czystości oraz sterylności…

  Bakterie należące do rzędu Enterobacterales stanowią dużą, blisko spokrewnioną ze sobą grupę Gram-ujemnych pałeczek. Należą do niej między innymi: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae i Salmonella spp. Wiele bakterii należących do tego rzędu stanowi florę bakteryjną jelit zdrowego człowieka. Część gatunków to bezwzględne patogeny. Z uwagi na bliskie pokrewieństwo, mikroorganizmy te wykazują szereg podobieństw. Jednym…

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20