Badania mikrobiologiczne kosmetyków

Wykonujemy badania czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych na potrzeby kontroli jakości produkcji oraz oceny nowych formulacji. Zakres naszej oferty obejmuje oznaczenie wszystkich parametrów określonych w międzynarodowej normie PN-EN ISO 17516:2014:

– oznaczanie liczby drożdży i pleśni

– oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów

– oznaczanie Pseudomonas aeruginosa

– oznaczanie Candida albicans

– oznaczanie Staphylocccus aureus

– oznaczanie Escherichia coli

Wykonujemy również badania czystości mikrobiologicznej zgodnie z Farmakopeą (USP 31 (62)). Są one rozszerzone o oznaczenie obecności Salmonella spp.

W sprawie szczegółowej oferty badań mikrobiologicznych kosmetyków prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 378 30 34 lub kosmetyki@ekolabos.pl