Badania ścieków

Laboratorium Ekolabos oferuje kompleksowe badania ścieków w zakresie zgodnym obowiązującymi przepisami prawnymi:

Ścieki komunalne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

Ścieki przemysłowe
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

Badania ścieków pod kątem przygotowania operatu wodno – prawnego
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W sprawie oferty badania ścieków prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem
22 379 25 20 lub biuro@ekolabos.pl