Badanie wody basenowej

Oferujemy pełny zakres badania wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Badania wody basenowej wykonywane są na potrzeby Sanepidu.

Kompleksowe badanie wody basenowej

Zapewniamy dojazd i pobór próbek. Oferujemy szybką realizację badań oraz bezpośrednią informację o ewentualnych przekroczeniach. Udostępniamy podgląd wyników badań online. Gwarantujemy pełną poufność uzyskanych wyników.

W sprawie oferty badań wody basenowej prosimy o kontakt Biurem Obsługi Klienta: 71 738 20 25 biuro@ekolabos.pl