badanie-kosmetykow-3

 

Laboratorium Ekolabos oferuje badania kosmetyków oraz surowców kosmetycznych w zakresie mikrobiologii i fizykochemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych oraz zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 Wykonujemy również badania chemii gospodarczej.

Oferujemy pełny zakres badań dla branży kosmetycznej

Badania mikrobiologiczne

Badania fizykochemiczne

Badanie metali ciężkich

Testy konserwacji

Badania dermatologiczne

Badania aplikacyjne

Ocena bezpieczeństwa

Rejestracja w CPNP

W sprawie oferty badań kosmetyków prosimy o kontakt Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel: 22 378 30 34 lub biuro@ekolabos.pl

Badania mikrobiologiczne kosmetyków

wykonywane zgodnie z wymaganiami normy ISO 17516:2014 Limity mikrobiologiczne:

– test konserwacji

– oznaczanie liczby drożdży i pleśni

– oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów

– oznaczanie Pseudomonas aeruginosa

– oznaczanie Candida albicans

– oznaczanie Staphylocccus aureus

– oznaczanie Escherichia coli

Badania fizykochemiczne kosmetyków

– oznaczanie zawartości wolnych alkaliów

– oznaczanie liczby zmydlania

– oznaczanie liczby nadtlenkowej

– oznaczanie zawartości kwasów tłuszczowych

– oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych

– oznaczanie zawartości chlorków

– oznaczanie zawartości tłuszczu niezmydlonego

– oznaczanie total fatty matter (TFM)

– oznaczanie pH roztworu wodnego

– testy stabilności

W sprawie oferty badań kosmetyków prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem
22 378 30 34 lub kosmetyki@ekolabos.pl