Badanie fizykochemiczne kosmetyków wykonuje się we wszystkich typach kosmetyków w celu ustalenia lub potwierdzenia właściwości produktu. Badania te wykonuje się także w trakcie badania stabilności kosmetyków oraz kompatybilności masy produktu z opakowaniem.

Oferta badań fizykochemicznych kosmetyków

– oznaczanie zawartości wolnych alkaliów

– oznaczanie liczby zmydlania

– oznaczanie liczby nadtlenkowej

– oznaczanie zawartości kwasów tłuszczowych

– oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych

– oznaczanie zawartości chlorków

– oznaczanie zawartości tłuszczu niezmydlonego

– oznaczanie total fatty matter (TFM)

– oznaczanie pH roztworu wodnego

– testy stabilności