Badanie fizykochemiczne kosmetyków wykonuje się we wszystkich typach kosmetyków w celu ustalenia lub potwierdzenia właściwości produktu. Badania te wykonuje się także w trakcie badania stabilności kosmetyków oraz kompatybilności masy produktu z opakowaniem.

Oferta badań fizykochemicznych kosmetyków

ocena organoleptyczna (wygląd, barwa, zapach)

gęstość

lepkość

pomiar pH

aktywność wody

oznaczanie zawartości metali ciężkich (ołów, kadm, arsen, rtęć, nikiel)

oznaczanie liczby zmydlania, nadtlenkowej, kwasowej, jodowej

oznaczanie kwasowości i profilu kwasów tłuszczowych

oznaczanie zawartości wody

oznaczanie całkowitej zawartości tłuszczu (TFM)

oznaczanie zawartości nadtlenku wodoru

wyznaczenie współczynnika załamania światła (refrakcja)

stabilność termiczna

oznaczanie stężenia alergenów (wg IFRA)

W sprawie oferty badań kosmetyków prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
pod numerem tel: 22 378 30 34 lub kosmetyki@ekolabos.pl