PROGNOZOWANIE MUTAGENNOŚCI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH METODĄ IN SILICO

CHARAKTERYSTYKA: metoda opracowana w oparciu o dane z testów Amesa, · praktycznie równoważna z fizycznym wykonaniem kosztowego i czasochłonnego testu Amesa, · model obliczeniowy opracowany na podstawie ponad 4600 związków chemicznych i przetestowany na 1170 związkach chemicznych, · o wysokim współczynniku dokładności wynoszącym 99,6%.

ZASTOSOWANIE: · ocena mutagenności związków chemicznych o znanych typach wiązań chemicznych, · rozmiar związków chemicznych – do 150 atomów budujących cząsteczkę.

KIEROWANA DO:

firmy farmaceutyczne,

firmy chemiczne

firmy kosmetyczne,

KORZYŚCI: · z punktu widzenia producenta METODA IN SILICO znacząco redukuje koszt oraz czas potrzebny na przeprowadzenie testów mutagenności tradycyjną metodą Amesa, · daje prawie 100% pewność, na której można oprzeć decyzję kontynuowania lub nie dalszych badań nad wybranymi związkami chemicznymi, · w porównaniu do programów komercyjnych (Derek, Topcat) ma o 27% wyższy współczynnik dokładności. 5. PRZEPROWADZENIE METODY IN SILICO: · wg wzorów kreskowych (wzory Kekulego) związków chemicznych, · wg kodów kanonicznych (kody SMILES) związków chemicznych.