Praktykant

w laboratorium analiz fizykochemicznych

Miejsce odbywania praktyk: Wrocław

Zakres praktyk

 • Przygotowywanie i kontrola jakości szkła laboratoryjnego

 • Nadzór nad warunkami środowiskowymi w laboratorium badawczym

 •  Sporządzanie podstawowych roztworów i odczynników

 • Wykonywanie podstawowych oznaczeń fizykochemicznych (elektrochemia, miareczkowanie, UV-VIS)

 • Dokumentowanie wykonanych prac

 • Podstawy zapewnienia jakości badań chemicznych

 • Czas trwania praktyk: 1 -3 miesięce (od marca do czerwca)

 • Możliwość kontynuowania praktyk w okresie wakacyjnym

 

Oczekujemy:

 • Dyspozycyjność 1 lub 2 dni w tygodniu po min. kilka godzin

 • Chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności

 • Znajomość podstawowych technik badawczych

 • Dobra organizacja pracy własnej

Zgłoszenia w formie CV  zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać na adres e-mail rekrutacja@ekolabos.pl wpisując w temacie „Praktyki – CHEMIA”