Podstawy Cytotoksyczności w Kontekście Wyrobów Medycznych Cytotoksyczność odnosi się do zdolności pewnych substancji lub komórek do wywoływania uszkodzenia lub śmierci komórek. W kontekście wyrobów medycznych, badania cytotoksyczności są kluczowym elementem oceny biokompatybilności, ponieważ materiały te mają bezpośredni kontakt z tkankami pacjenta. Procesy te obejmują szereg testów in vitro, które pozwalają ocenić, czy dany materiał wykazuje…

Listerioza wywoływana pałeczkami z rodzaju Listeria monocytogenes stanowi poważne zagrożenie etiologiczne. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zaobserwowano znaczący wzrost zakażeń, spowodowany głownie spożyciem zakażonej żywności. Dodatkowo niepokojącą informacją jest fakt, iż około 30 procent zakażeń kończy się śmiercią. Pałeczki są wyjątkowo niebezpieczne dla kobiet w ciąży, osób starszych i tych o obniżonej odporności. Charakterystyka Listeria monocytogenes…

Obecność mikroorganizmów w kosmetyku może powodować jego rozwarstwienie, zmianę zapachu, a także utratę jego właściwości. Ponadto zanieczyszczony produkt kosmetyczny stanowi zagrożenie zdrowia konsumenta. Dlatego jakość kosmetyków dostępnych na rynku Unii Europejskiej regulują przepisy. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r każdy kosmetyk powinien pomyślnie przejść badania…

Dopuszczenie preparatu biobójczego na rynek Unii Europejskiej możliwe jest jedynie po uprzednim zarejestrowaniu go w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jednym z wymogów dopuszczających preparat do sprzedaży jest potwierdzenie deklarowanej przez producenta skuteczności produktu. Analiza działania produktów dezynfekcyjnych przeprowadzane jest wedle metodyk znormalizowanych ISO. Regulacja metodyki przeprowadzanych badań pozwala na obiektywną…

Badanie czystości mikrobiologicznej jest obok testów obciążeniowych oraz testu stabilności jednym z warunków dopuszczenia produktu kosmetycznego do sprzedaży na terenie krajów Unii Europejskiej. Skutki oddziaływania drobnoustrojów na kosmetyk Zanieczyszczenie produktu kosmetycznego mikroorganizmami niesie ze sobą szereg konsekwencji. W wyniku oddziaływania drobnoustrojów ze składnikami produktu może nastąpić zmiana jego konsystencji, odczynu pH, a także koloru i…

Dezynfekcja tekstyliów w procesie prania (w tym odzieży) to proces usuwania mikroorganizmów takich jak bakterie, grzyby, wirusy, prątki, spory za pomocą preparatów biobójczych przeznaczonych do tego celu, z wykorzystaniem pralnic automatycznych. Czynności związane z praniem odzieży i tekstyliów towarzyszą nam od setek lat. Pierwsze wzmianki o praniu z wykorzystaniem urządzeń pralniczych pochodzą z roku 1851,…

Na rynku produktów biobójczych możemy zaobserwować wzrost zainteresowania preparatami służącymi do dezynfekcji pomieszczeń przez zamgławianie. Coraz większa popularności tej metody dezynfekcji związana jest bezpośrednio z wydaniem przez Europejski Komitet Normalizacyjny normy o oznaczeniu: 17272:2020-10. Do spopularyzowania „zamgławiania” przyczyniła się także panująca epidemia SARS-CoV-2.  Zwiększa się też świadomość społeczeństwa na temat konieczności utrzymywania czystości oraz sterylności…

Aktualna sytuacja epidemiologiczna przyczyniła się do wzrostu liczby dostępnych środków biobójczych.
Zanim jednak Urząd dopuści dany preparat do sprzedaży, musimy uzyskać pozwolenie na obrót produktami biobójczymi. Zanim nastąpi rejestracja

  Bakterie należące do rzędu Enterobacterales stanowią dużą, blisko spokrewnioną ze sobą grupę Gram-ujemnych pałeczek. Należą do niej między innymi: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae i Salmonella spp. Wiele bakterii należących do tego rzędu stanowi florę bakteryjną jelit zdrowego człowieka. Część gatunków to bezwzględne patogeny. Z uwagi na bliskie pokrewieństwo, mikroorganizmy te wykazują szereg podobieństw. Jednym…

Badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków są istotnym elementem do opracowania najważniejszego dokumentu świadczącego o jakości danego wyrobu, czyli raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Na jego podstawie można wnioskować o bezpieczeństwie danego produktu kosmetycznego wprowadzanego przez producenta do obrotu. Wymóg badania czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych bądź surowców przeznaczonych do ich produkcji wynika bezpośrednio z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i…

Page 1 of 21 2

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20