Wykonujemy badania mikrobiologiczne kosmetyków na potrzeby kontroli jakości produkcji oraz oceny nowych formulacji. Zakres oferty obejmuje wszystkie wymagane przepisami prawnymi badania. Na podstawowe badanie czystości mikrobiologicznej gotowego wyrobu, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223 a także normy ISO 17516 Limity mikrobiologiczne, składają się:

– oznaczanie liczby drożdży i pleśni

– oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów

– oznaczanie Pseudomonas aeruginosa

– oznaczanie Candida albicans

– oznaczanie Staphylocccus aureus

– oznaczanie Escherichia coli

W sprawie szczegółowej oferty badań mikrobiologicznych kosmetyków prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 379 25 20 lub biuro@ekolabos.pl