Wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług tj. wiarygodne i rzetelne wyniki, kompetentny personel zachowujący bezstronność i poufność klientów. Wyposażenie stosowane w laboratorium jest odpowiednio nadzorowane, a usługi badawcze realizowane są w oparciu o zweryfikowane normy lub zwalidowane własne procedury badawcze.
Kompetencje Laboratorium i spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zostało potwierdzone poprzez uzyskanie certyfikatu akredytacji PCA o numerze 1868. Zakres akredytacji dostępny jest tutaj Zakres Akredytacji AB 1868.
Posiadamy zatwierdzenie udokumentowanego systemu zarządzania jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu decyzją Nr 7081/23.

Certyfikat akredytacji

Pobierz certyfikat akredytacji

Zakres akredytacji

Zobacz zakres akredytacji

Zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej

Zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej