Laboratorium Ekolabos oferuje badanie wody kotłowej obiegowej oraz zasilającej kotły wodno-rurowe jak i płomienicowo-płomieniówkowe. Badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12953-10, PN-C-04601:1985 oraz zgodnie z wymaganiami producentów. Zapewniamy pobór próbek na terenie całego Kraju.

Przykładowe analizy wody kotłowej wykonywane w Ekolabos:

Przewodoność właściwa w temperaturze 25oC

Wartość pH w temperaturze 25oC

Twardość całkowita (Ca + Mg)

Zawartość żelaza (Fe)

Zawartość miedzi (Cu)

Zawartość krzemionki (SiO2)

Zawartość tlenu (O2)

Pojemność kwasowa

Fosforany (PO4)

Utlenialność z KMnO4 (Indeks permanganatu)

W sprawie oferty na badania wody kotłowej zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta: 71 738 20 25 biuro@ekolabos.pl,