Podstawy Cytotoksyczności w Kontekście Wyrobów Medycznych Cytotoksyczność odnosi się do zdolności pewnych substancji lub komórek do wywoływania uszkodzenia lub śmierci komórek. W kontekście wyrobów medycznych, badania cytotoksyczności są kluczowym elementem oceny biokompatybilności, ponieważ materiały te mają bezpośredni kontakt z tkankami pacjenta. Procesy te obejmują szereg testów in vitro, które pozwalają ocenić, czy dany materiał wykazuje…

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20