Ocena bezpieczeństwa kosmetyków

Każdy produkt kosmetyczny przed wprowadzeniem na rynek Unii Europejskiej musi zostać przebadany i oceniony pod względem bezpieczeństwa jego stosowania przez Konsumentów.

Ocena bezpieczeństwa przeprowadzana jest przez wykwalifikowanego Safety Assessora i kończy się wydaniem Raportu Bezpieczeństwa (Cosmetic Product Safety Report – CPSR). Obejmuje między innymi ocenę przeprowadzonych badań oraz analizę ryzyka, popartą analizą toksykologiczną składników i wyliczeniem współczynników narażenia.

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków składa się z kilku etapów:

 • Ocena zgodności składu produktu z przepisami prawa,
 • Ocena toksykologiczna składników kosmetyku,
 • Ocena ekspozycji lub inaczej ocena narażenia,
 • Ocena ryzyka dla składników kosmetyku,
 • Ocena wyników badań laboratoryjnych i dermatologicznych gotowego kosmetyku,
 • Ocena przypadków niepożądanego działania,
 • Przygotowanie raportu z oceny bezpieczeństwa kosmetyku przez Safety Assessora

Raport z Oceny Bezpieczeństwa Produktu jest podstawą do rejestracji produktu w bazie Cosmetic Products Notification Portal (CPNP).

W celu przygotowania kompletnego dossier produktu należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Receptura produktu kosmetycznego (skład jakościowy i ilościowy),
 • Informacje dotyczące specyfikacji produktu (zastosowanie, działanie, sposób użycia, nazwa, grupa docelowa np. produkt dla dzieci)
 • Dokumentacja surowcowa – karty charakterystyki (SDS), certyfikaty analiz
 • Oświadczenie producenta kompozycji zapachowej, że jest ona zgodna z zaleceniami IFRA wraz z wykazem alergenów
 • W przypadku barwników – zaświadczenie, że barwnik spełnia kryteria czystości zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 95/45/WE z 26 lipca 1995r
 • Oświadczenie o braku substancji CMR kategoria 1A i 1B oraz kategoria 2 w rozumieniu części 3 załącznika VI do Rozporządzenia (WE) 1272/2008
 • Oświadczenie o metodzie produkcji zgodnej z GMP
 • Projekt etykiety
 • Oświadczenie o nietestowaniu na zwierzętach gotowego kosmetyku oraz surowców używanych do produkcji
 • Oświadczenie o braku doniesień o działaniach niepożądanych (dla produktów będących już na rynku)
 • Informacje o materiale, z którego wykonane jest opakowanie – preferowane świadectwo jakości
 • Wszystkie wyniki badań laboratoryjnych

Laboratorium Ekolabos świadczy usługi Rejestracji kosmetyków / Oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego w pełnym zakresie. W sprawie oferty prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel: 22 378 30 34 lub kosmetyki@ekolabos.pl