Badanie wody Legionella

Laboratorium Ekolabos oferuje badanie wody w kierunku Legionella w obiektach zakwaterowania zbiorowego wszystkich typów. Obsługujemy całą Polskę. Zapewniamy dojazd wykwalifikowanego Próbobiorcy oraz pobór próbek zgodnie z obowiązującymi normami.

Wymagania prawne

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 należy badać ciepłą wodę użytkową na obecność Legionella we wszystkich obiektach zakwaterowania zbiorowego (hotele, pensjonaty, domy pomocy społecznej, szpitale itp). Częstotliwość wykonywania badań jest uzależniona od stopnia zasiedlenia instalacji wodnej. Za bezpieczny uważa się poziom zakażenia nie przekraczający 100 jtk/100ml.

Badanie wody Legionella

Legionella pneumophila to gram-ujemne, urzęsione pałeczki tlenowe. Bakterie Legionella łatwo rozmnażają się w zbiornikach stojącej wody oraz układach wody technologicznej. Często kolonizują instalacje ciepłej wody użytkowej, szczególnie w miejscach o małym zużyciu wody. Zakażenie Legionellą następuje wskutek wdychania aerozolu wodnego, dlatego miejscami podwyższonego ryzyka są wszelkiego rodzaju prysznice, natryski, wanny z hydromasażem, jacuzzi a także wieże chłodnicze.

Wysoka odporność Legionelli na chlor wynika ze zdolności do wytwarzania śluzowatej otoczki na zewnątrz błony komórkowej. Charakterystyczną cechą bakterii jest fluorescencja w świetle UV. Badanie wody w kierunku Legionella trwa do 10 dni. Oznaczenie wykonuje się metodą filtracji membranowej.

W sprawie oferty badań wody w kierunku Legionella prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 71 738 20 25 lub biuro@ekolabos.pl