Badania fizykochemiczne kosmetyków

Badanie fizykochemiczne kosmetyków wykonuje się w celu ustalenia lub potwierdzenia właściwości produktu. Badania te wykonuje się także w trakcie badania stabilności kosmetyków oraz kompatybilności masy produktu z opakowaniem.

Oferta badań fizykochemicznych kosmetyków

– aktywność wody

– oznaczanie zawartości metali ciężkich

– oznaczanie liczby zmydlania

– oznaczanie liczby nadtlenkowej

– wyznaczenie współczynnika załamania światła (refrakcja)

– oznaczanie zawartości kwasów tłuszczowych

– oznaczanie zawartości wody

– oznaczanie zawartości chlorków

– oznaczanie zawartości tłuszczu niezmydlonego

– oznaczanie total fatty matter (TFM)

– oznaczenie gęstości, lepkości

– oznaczanie pH roztworu wodnego

– ocena organoleptyczna (wygląd, barwa, zapach)

– testy stabilności i kompatybilności z opakowaniem

– oznaczanie stężenia alergenów (wg IFRA)

W sprawie oferty badań kosmetyków prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
pod numerem tel: 22 378 30 34 lub kosmetyki@ekolabos.pl