Badania preparatów biobójczych

Laboratorium Ekolabos oferuje badania chemicznych preparatów biobójczych w kierunku skuteczności grzybobójczej oraz bakteriobójczej (w tym także w stosunku do Legionella pneumophila), sporobójczej, prątkobójczej oraz wirusobójczej. Badania środków dezynfekcyjnych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami.

Badania preparatów bakteriobójczych wykonuje się w celu zarejestrowania produktu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Badania preparatów biobójczych przeznaczonych do dezynfekcji:

PN­- EN 16615:2015­-06E Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego oraz bójczego na grzyby drożdżopodobne na powierzchniach nieporowatych z wykorzystaniem działania mechanicznego przy zastosowaniu przecierania w obszarze medycznym (badanie w 4 obszarach ) ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) Chemical disinfectants and antiseptics ­­ Quantitative test method for the evaluation of bactericidal and yeasticidal activity on non­porous surfaces with mechanical action employing wipes in the medical area (4­ field test) ­­ Test method and requirements (phase 2, step 2)

PN-EN 13624:2022-04 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego na grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) Chemical disinfectants and antiseptics ­­ Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area ­­ Test method and requirements (phase 2, step 1)

PN-EN 12791+A1:2017-12 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Chirurgiczna dezynfekcja rąk ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2) Chemical disinfectants and antiseptics ­­ Surgical hand disinfection ­­ Test method and requirements (phase 2, step 2)

PN-­EN 14349:2013­ 05E Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa powierzchniowa metoda określania bakteriobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) Chemical disinfectants and antiseptics ­ Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area on non­porous surfaces without mechanical action ­ Test method and requirements (phase 2, step 2)

PN-EN 1656:2020-01 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) Chemical disinfectants and antiseptics ­ Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area ­ Test method and requirements (phase 2, step 1)

PN­-EN 1500:2013­ 07E Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2) Chemical disinfectants and antiseptics ­ Hygienic handrub ­ Test method and requirements (phase 2/step 2)

PN-­EN 1499:2013­ 07E Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Higieniczne mycie rąk ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2) Chemical disinfectants and antiseptics ­ Hygienic handwash ­ Test method and requirements (phase 2/step 2)

PN-EN 13697:2024-04 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni ­­ Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2) Chemical disinfectants and antiseptics ­­ Quantitative non­porous surface test for the evaluation of bactericidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas ­­ Test method and requirements without mechanical action (phase 2, step 2)

PN-­EN 16438:2014­ 04E Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa powierzchniowa metoda określania grzybobójczego lub bójczego na grzyby drożdżopodobne działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) Chemical disinfectants and antiseptics ­ Quantitative surface test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area on non­porous surfaces without mechanical action ­ Test method and requirements (phase 2, step 2)

PN-EN 16437+A1:2020-03 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa powierzchniowa metoda określania bakteriobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii na porowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) Chemical disinfectants and antiseptics ­­ Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary area on porous surfaces without mechanical action ­­ Test method and requirements (phase 2, step 2)

PN-EN 1650:2019-12 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego na grzyby drożdżopodobne chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym oraz instytucjonalnym ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) Chemical disinfectants and antiseptics ­ Quantitative suspension test for the 2013­08­ 19 21.04.2016 Wykaz aktualnych PN https://pzn.pkn.pl/kt/info/published/9000128974 5/7 evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas ­ Test method and requirements (phase 2, step 1)

PN-EN 1657:2016-06 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) Chemical disinfectants and antiseptics ­ Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area ­ Test method and requirements (phase 2, step 1)

PN-­EN 1040:2006E Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa zawiesinowa metoda określania podstawowego działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych ­­ Metoda badania i wymagania (faza 1) Chemical disinfectants and antiseptics ­ Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics ­ Test method and requirements (phase 1)

PN­-EN 1275:2006E Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa zawiesinowa metoda określania podstawowego działania grzybobójczego lub podstawowego działania bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych ­­ Metoda badania i wymagania (faza 1). Chemical disinfectants and antiseptics ­ Quantitative suspension test for the evaluation of basic fungicidal or basic yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics ­ Test method and requirements (phase 1)

PN­-EN 14562:2008P Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa nośnikowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych środków przeznaczonych do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) Chemical disinfectants and antiseptics ­ Quantitative carrier test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity for instruments used in the medical area ­ Test method and requirements (phase 2, step 2)

PN-­EN 14561:2008P Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa nośnikowa metoda określania działania bakteriobójczego środków przeznaczonych do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) Chemical disinfectants and antiseptics ­ Quantitative carrier test for the evaluation of bactericidal activity for instruments used in the medical area ­ Test method and requirements (phase 2, step 2)

PN-EN 13623:2021-03 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowe zawiesinowe badanie w celu oceny działania bakteriobójczego na Legionella chemicznych środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do systemów wodnych ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) Chemical disinfectants and antiseptics ­ Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity against Legionella of chemical disinfectants for aqueous systems ­ Test method and requirements (phase 2, step 1)

PN-EN 1276:2019-12 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) Chemical disinfectants and antiseptics ­ Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas ­ Test method and requirements (phase 2, step 1)

PN-­EN 13727+A2:2015­12E Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ­­ Ilościowa zawiesinowa metoda określania bakteriobójczego działania w obszarze medycznym ­­ Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) Chemical disinfectants and antiseptics ­­ Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area ­­ Test method and requirements (phase 2, step 1)

PN-EN 14476+A2:2019-08/Ap1:2020-05E Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania wirusobójczego w obszarze medycznym — Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)

PN-EN 14675:2015-06 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii — Metoda badania i wymagania (Faza 2, etap 1)

PN-EN 16777:2019-01 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego — Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)

PN-EN 17111:2018-12 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa nośnikowa metoda określania działania wirusobójczego do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym — Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)

PN-EN 17122:2020-04 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii na nieporowatych powierzchniach — Metoda badania i wymagania — Faza 2, etap 2

PN-EN 17387:2022-01 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa powierzchniowa metoda określania bakteriobójczego i/lub bójczego na grzyby drożdżopodobne i/lub bójczego na grzyby pleśniowe działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym, na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego — Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)

W sprawie oferty badania skuteczności biobójczej preparatów bakteriobójczych i grzybobójczych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel: 22 379 25 20 lub biuro@ekolabos.pl