Badanie Wody Warszawa

Laboratorium Ekolabos świadczy usługi badania wody na terenie Warszawy i całego województwa mazowieckiego. Wykonujemy badania wody pitnej i ze studni, wody basenowej, technologicznej oraz wszystkich innych typów. Zapewniamy dojazd i pobór próbek zgodnie z obowiązującymi normami.

Badanie wody do Sanepidu w Warszawie

Badanie wody na potrzeby Sanepidu wykonuje się we wszystkich obiektach zbiorowego żywienia oraz zakwaterowania. W obiektach gastronomicznych badanie wody wykonuje się zgodnie z założeniami opisanymi w systemie HACCP. Podstawowym badaniem wykonywanym w tym zakresie jest badanie mikrobiologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Parametry oznaczane w ramach tego badania zostały opisane poniżej. Wszystkie z obiektów zakwaterowania zbiorowego tj, hotele, domy pomocy społecznej, szpitale i tym podobne maja obowiązek wykonywać także badanie ciepłej wody użytkowej na obecność bakterii Legionella.

Badanie mikrobiologiczne wody w Warszawie

W skład badania mikrobiologicznego wchodzą następujące parametry:

  • bakterie grupy coli
  • Escherichia coli
  • enterokoki
  • Clostridium perfringens

Wszystkie badania wody pitnej oraz CWU wykonywane w naszym laboratorium są honorowane przez Sanepid, Nadzór Budowlany oraz pozostałe urzędy.W sprawie oferty badania wody w Warszawie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 379 25 20 lub biuro@ekolabos.pl