Badanie wody do Sanepidu

Nasze laboratorium oferuje badanie wody do Sanepidu, Nadzoru Budowlanego a także na potrzeby MPWiK. Oferujemy analizy mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne. Zapewniamy dojazd i pobór próbek.

Zatwierdzenie laboratorium

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Państwowa Inspekcja Sanitarna upoważnia laboratoria do pobierania i badania wody przeznaczonej do spożycia wydając stosowne Zatwierdzenie. Tylko zatwierdzone przez PPIS laboratoria mogą wydawać wyniki badania, które będą honorowane przez Sanepid.

Zatwierdzenie wydawane jest na podstawie certyfikatu akredytacji PCA lub dokumentacji laboratorium potwierdzającej zapewnienie odpowiedniej jakości badań. Zatwierdzenie wydawane jest na wniosek laboratorium. Laboratoria akredytowane przez PCA także muszą występować co roku o Zatwierdzenie Sanepidu.

Badanie wody do Sanepidu

Laboratorium Ekolabos od wielu lat posiada stosowane Zatwierdzenie Sanepidu tym samym jest upoważnione do pobierania oraz wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na potrzeby Sanepidu.

W sprawie oferty badań wody do Sanepidu prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub mailowo: biuro@ekolabos.pl