Badanie wody

Wykonujemy badanie wody na potrzeby Sanepidu oraz Nadzoru Budowlanego.

Oferujemy badania w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wykonujemy badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody, w tym także pod kątem Legionella.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem z dnia 7 grudnia 2017 obecność bakterii Legionella należy badać w budynkach zakwaterowania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.

Wdrożony system jakości badań wody został zatwierdzony przez właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego, co uprawnia nasze laboratorium do pobierania próbek i badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Badania i pobór próbek odbywa się zgodnie z polskimi normami.

Wykonujemy również badania czystości mikrobiologicznej wody zgodnie z Farmakopea Europejska.

Badanie wody mikrobiologiczne

Badanie mikrobiologiczne obejmuje oznaczenie ilości bakterii chorobotwórczych takich jak np. bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa i in. a także ogólnej liczby drobnoustrojów. Taką anlizę wykonuje się najczęściej na potrzeby kontroli jakości wody w obiektach żywienia zbiorowego oraz tym podobnych. Okresowe badanie wody jest jednym z elementów każdego systemu HACCP. Wyniki badania wody sprawdzane są także przy okazji kontroli Sanepidu a także przed uzyskaniem odbioru lokalu.

Badanie fizykochemiczne

Analiza fizykochemiczna wody obejmuje parametry wskaźnikowe poziomu zanieczyszczenia wody takie jak pH, przewodność, twardość, mętność, żelazo, mangan i wiele innych. W przypadku wody wodociągowej badanie fizykochemiczne może ujawnić wtórne zanieczyszczenia wody pochodzące np. od sieci przesyłowej. Wynik badania wody ze studni pozwala dobrać odpowiednią technologię uzdatniania wody.

W sprawie oferty badań wody prosimy o kontakt Biurem Obsługi Klienta: 71 738 20 25 lub biuro@ekolabos.pl

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy możliwość zamawiania badania wody online. Zapraszamy na naszą stronę badaniewody.com.pl