Badanie wody ze studni

Badanie wody ze studni przydomowej jest najważniejszym elementem przygotowania własnego ujęcia wody. Tylko woda o odpowiedniej jakości może być bezpiecznie spożywana przez ludzi oraz wykorzystywana w gospodarstwie domowym. Woda o złej jakości stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Może także powodować uszkodzenie instalacji i urządzeń sanitarnych oraz ciepłowniczych.

Woda z własnej studni

Woda z własnego ujęcia jest znakomitym źródłem wody dla każdego gospodarstwa domowego. Jej dostępność bywa nierzadko pewniejsza niż wody z instalacji wodociągowej. Zasadność budowy własnej studni jest bezdyskusyjna, nawet jeśli podłączenie do sieci wodociągowej nie jest problemem. W wielu przypadkach studnia przydomowa bywa jedynym źródłem wody dla gospodarstwa domowego. Szczególnie często ma to miejsce w przypadku budowy nowych domów / osiedli, które są znacząco oddalone od istniejącej sieci miejskiej lub gminnej. Koszty budowy przyłącza wodociągowego przekraczają nierzadko kilkukrotnie koszt budowy własnego ujęcia wraz z całym systemem uzdatniania wody. W małych wodociągach gminnych często występują problemy z dostawą wody, szczególnie w okresach suszy oraz nasilonego zużycia, np. w okresie okołoświątecznym.

Zanieczyszczenia wody ze studni

Każda woda występująca w stanie naturalnym zawiera wiele związków nieorganicznych, których stężenie zależy od czynników środowiskowych. Związki te, często  występują w ilościach przekraczających wartości dopuszczalne dla wody przeznaczonej do spożycia. Najczęściej występującymi związkami przekraczającymi zalecane normy są związki żelaza i manganu. W tym przypadku trudno mówić o zanieczyszczeniu wody gdyż obecność tych substancji jest zupełnie naturalna. Dużo poważniejsze w skutkach mogą być zanieczyszczenia sztuczne, pochodzące z działalności człowieka. Najczęściej występującymi zanieczyszczeniami są w tym przypadku związki organiczne pochodzące z działalności rolniczej (pestycydy, herbicydy) oraz metale ciężkie.  Zmasowana hodowla zwierząt przynosi także zanieczyszczenia, których do tej pory w ogóle nie rozpatrywano. Intensywnie stosowanie farmaceutyków w hodowli powoduje, że co raz częściej przyglądamy się zawartości antybiotyków w wodach podziemnych. Badania naukowe w tym obszarze prowadzone są obecnie wielu krajach, w tym także w Polsce.

Badanie wody ze studni

Bezpieczne spożywanie wody ze studni wymaga przede wszystkim posiadania wiedzy o jej składzie. Tylko i wyłącznie na podstawie wyników badań laboratoryjnych można odpowiednio zaprojektować i dobrać technologię uzdatniania wody. Zdarza się co prawda, że woda z własnej studni nadaje się do bezpośredniego spożycia, jednak w dzisiejszych czasach jest to rzadkie zjawisko, i dotyczy tylko regionów niezurbanizowanych. Przy budowie własnego ujęcia należy w zasadzie od razu liczyć się z zakupem technologii uzdatniania.

Zakres badania wody ze studni

Badanie wody ze studni dzieli się na dwa zakresy: badanie mikrobiologiczne i badanie fizykochemiczne. W ramach badania mikrobiologicznego oznacza się w wodzie zawartość bakterii chorobotwórczych takich jak bakterie Escherichia coli, enterokoki, oraz Costridium perfringens. Dodatkowo badanie można rozszerzyć o Pseudomonas aeruginosa oraz ogólną liczbę drobnoustrojów.

Na badanie fizykochemiczne składają oznaczenia związków nieorganicznych takich jak żelazo, mangan, twardość,  azotany, azotyny, jon amonowy, chlorki, siarczany, utlenialność a także podstawowe parametry fizykochemiczne pH, barwa, mętność.

W sprawie oferty badania wody ze studni prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 379 25 20
71 738 20 25 lub biuro@ekolabos.pl