Rejestracja kosmetyków w UE

Laboratorium Ekolabos świadczy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji produktów kosmetycznych.

Zakres prac związanych z wdrożeniem nowego produktu obejmuje:

  • Rejestracja przedsiębiorcy w systemie SAAS (dawniej ECAS).
  • Zgłaszanie produktów kosmetycznych do Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).
  • Potwierdzenie (certyfikat) zgłoszenia produktu do Komisji.

Rejestracja kosmetyków w CPNP

Rejestracji nowego produktu kosmetycznego można dokonać na podstawie raportu bezpieczeństwa sporządzonego przez Safety Asessora uwzględniającego wyniki badań laboratoryjnych oraz dermatologicznych.  Po uzyskaniu pozytywnej oceny kosmetyk zgłaszany jest za naszym pośrednictwem do bazy CPNP (Cosmetic Product Notification Portal). Po uzyskaniu potwierdzenia wpisu do bazy można rozpocząć sprzedaż wyrobu na terenie całej Unii.

W sprawie oferty badań prosimy o kontakt Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel: 22 378 30 34 lub kosmetyki@ekolabos.pl