Badanie materiałów i powłok antybakteryjnych

Materiały i powłoki antybakteryjne są coraz powszechniej stosowane w przemyśle medycznym, spożywczym oraz weterynaryjnym. Wbudowanie czynnika ograniczającego rozwój mikroorganizmów do materiału, farby bądź innej powłoki pozwala na zachowanie jego właściwości, struktury lub wyglądu. Zabezpiecza powlekane powierzchnie przed niekorzystnym oddziaływaniem drobnoustrojów lub minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania zakażeń.

Oferujemy badania właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych:

  • farb, lakierów, tynków,  podkładów
  • powłok silikonowych, nitrylowych i innych
  • membran
  • polietylenu, poliamidu, polimerów
  • powierzchni szklanych, ceramicznych oraz metalowych

Badania wykonujemy wg norm europejskich. W zależności od rynku docelowego dla produktu możemy także wykonać badania w oparciu o standardy japońskie lub amerykańskie.

ISO 22196: 2011 – Ocena właściwości antybakteryjnych plastików i innych nieporowatych powierzchni

ASTM D7907 – Badanie bakteriobójczego działania powierzchni rękawic medycznych.

PN-EN ISO 846:2002 – Ocena działania mikroorganizmów na tworzywa sztuczne

PN EN ISO 16187  – Obuwie i składniki obuwia — Metoda badania oceny działania antybakteryjnego

ASTM E2180 – Ocena skuteczności czynników antybakteryjnych wbudowanych w materiałach hydrofobowych lub polimerowych

JIS Z 2801:2010 – Produkty antybakteryjne – test skuteczności  antybakteryjnej

PN-EN ISO 20645:2006 – Płaskie Wyroby Włókiennicze – Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej

W sprawie oferty na badania właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych farb i innych materiałów prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 22 397 25 20 lub biuro@ekolabos.pl