Test konserwacji

Test konserwacji (challenge test) jest badaniem obciążeniowym, które ma na celu potwierdzenie skuteczności działania układu konserwującego produktu kosmetycznego. Pomaga on w doborze odpowiedniego środka lub całego układu konserwującego (w odpowiednich stężeniach). Test stosuje się także w celu sprawdzenia stabilności konserwantu w okresie przydatności produktu oraz może pomóc w wyznaczeniu terminu przydatności po otwarciu – PAO (Period After Opening). Aby potwierdzić, że produkt kosmetyczny jest prawidłowo zabezpieczony przed zakażeniem mikrobiologicznym zaleca się przeprowadzanie testu konserwacji na etapie opracowywania receptury kosmetyku oraz na produktach gotowych w opakowaniach handlowych. W naszym laboratorium test konserwacji wykonuje się zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Po co przeprowadzać test konserwacji

Test konserwacji jest obowiązkowym badaniem laboratoryjnym dla większości produktów kosmetycznych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Obowiązek przeprowadzenie testu spoczywa na Producencie lub Dystrybutorze (w przypadku produktów sprowadzanych z zagranicy). Konieczność ta wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009. Wynik testu konserwacji jest jedną z podstaw do przygotowania raportu Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku.

Test konserwacji to nie tylko obowiązek. Przeprowadzenie testu konserwacji jest jednym z podstawowych elementów zapewnienia oraz kontroli jakości w produkcji kosmetyków. Wynik testu pozwala potwierdzić w warunkach laboratoryjnych, że formuła kosmetyku została opracowana prawidłowo, oraz że nie stanowi on potencjalnego zagrożenia dla Konsumenta.

Przebieg testu konserwacji

Test konserwacji w największym skrócie polega na celowym zakażeniu masy produktu chorobotwórczymi bakteriami i grzybami będącymi najczęstszymi patogenami człowieka. Należą do nich m.in. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus, Aspergillus brasiliensis, Candida albicans. Poziom zakażenia wynosi od 10 000 do 100 000 jtk/g. W odpowiednich odstępach czasu wykonuje się ilościowe badania potwierdzające. W prawidłowo zakonserwowanym produkcie liczba żywych, zdolnych do rozmnażania mikroorganizmów powinna spadać lub przynajmniej nie wzrastać.

Produkty zwolnione z testu konserwacji

Nie wszystkie produkty kosmetyczne muszą być poddawane badaniu obciążeniowemu. Zgodnie z przewodnikiem do oceny ryzyka mikrobiologicznego PN-EN ISO 2921:2011 produkty o niskim narażeniu na proliferację mikrobiologiczną uznaje się za bezpieczne bez przeprowadzania testu. Do tej grupy należą m.in. produkty o wysokim stężeniu alkoholu, skrajnym pH, niskiej aktywności wody.

W sprawie oferty testów konserwacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel: 22 378 30 34 lub kosmetyki@ekolabos.pl