Woda kotłowa i technologiczna

Woda kotłowa i technologiczna o odpowiedniej jakości ma zdecydowanie największy wpływ na wydajność i poprawność działania całej instalacji, bez względu na jej rodzaj i zastosowaną technologię.

Utrzymanie właściwych parametrów wody zasilającej wydłuża okres eksplatacji układu dzięki zahamowaniu procesów korozyjnych oraz spowolnieniu nagromadzenia tzw. kamienia kotłowego.

Woda technologiczna o nieodpowiedniej jakości w krótkim czasie powoduje ogromne straty energii, spadek sprawności całego systemu oraz wysokie koszty związane z naprawami.

Oferujemy:

pobór próbek,

badanie jakości wody,

ocena pracy stacji uzdatniania wody na podstawie wyników badań,

ocena agresywnych właściwości wody zgodnie z PN-80/B-01800.

ocena właściwości korozyjnych wody zgodnie z PN-72/C-04609

W sprawie oferty badań wody technologicznej prosimy o kontakt Biurem Obsługi Klienta: 71 738 20 25 biuro@ekolabos.pl