Badanie Mikrobiologiczne Wody

Oferujemy badania mikrobiologiczne wody w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badanie mikrobiologiczne wody obejęte zakresem akredytacji PCA nr AB1868:

  • Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
  • Liczba Clostridium perfringens PN-EN ISO 14189:2016-10
  • Liczba enterokoków kałowych PN-EN ISO 7899-2:2004
  • Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
  • Ogólna liczba mikroorganizmów w22±2°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004

Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 379 25 20 lub biuro@ekolabos.pl