Badania przechowalnicze żywności

Badania przechowalnicze wyrobów spożywczych są jednym z podstawowych elementów zapewnienia oraz kontroli jakości produkcji. Producent powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności przez cały okres jej obecności na rynku tj. od momentu wyprodukowania do momentu nabycia przez konsumenta, bez narażania konsumenta na niebezpieczeństwa wynikające z pogorszenia jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej produktu w okresie jego przydatności do spożycia. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 178/2002 żywność niebezpieczna nie może znajdować się w obrocie handlowym.

Trwałość produktu

Trwałość produktu spożywczego może zależeć od wielu czynników jak np. rodzaju, pochodzenia, metod produkcji, sposobu zakonserwowania. Zmiany fizyczne, chemiczne lub mikrobiologiczne zachodzące w produkcie mogą powodować pogorszenie jego jakości stwarzając tym samym zagrożenie dla Konsumenta.

Czynniki wpływające na trwałość produktu

  • wzrost mikroorganizmów: bakterii, pleśni i drożdży,
  • przyrost lub ubytek wody,
  • reakcje chemiczne mogące powodować powstawanie obcych zapachów, zmiany barwy (np. brązowienie), ubytek pożądanych składników odżywczych,
  • światło,
  • temperatura przechowywania

Badania przechowalnicze

Wyznaczenie lub potwierdzenie terminu przydatności produktu spożywczego dokonuje się na podstawie tzw. badań przechowalniczych. Badania te polegają na analizie pdroduktu w odpowiednich odstępach czasu oraz porównaniu wyników do wartości wyjściowych tj .do wyników uzyskanych przed rozpoczęciem badań. Analizie poddaje się głównie czystość mikrobiologiczną produktu, właściwości fizyko-chemiczne a także cechy organoleptyczne. Zakres badań wymaga indywidualnego opracowania dla każdego z produktów. Główne czynniki mogące mieć wpływ na trwałość danego produktu to m.in. aktywność wody, wpływ światła, temperatury, ubytek wody rozwój mikroflory.

Laboratorium Ekolabos oferuje badania przechowalnicze produktów o krótkim terminie przydatności oraz badania przyspieszone (Accelerated Shelf-life Test) produktów o długiej trwałości.

Wrocław tel: 71 738 20 25,

Poznań tel: 61 640 37 38

Katowice tel: 32 750 67 39

Warszawa tel: 22 379 25 20

Kraków tel: 71 738 20 25,

W sprawie szczegółów oferty badań przechowalniczych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 379 25 20 lub biuro@ekolabos.pl