Na rynku produktów biobójczych możemy zaobserwować wzrost zainteresowania preparatami służącymi do dezynfekcji pomieszczeń przez zamgławianie. Coraz większa popularności tej metody dezynfekcji związana jest bezpośrednio z wydaniem przez Europejski Komitet Normalizacyjny normy o oznaczeniu: 17272:2020-10. Do spopularyzowania „zamgławiania” przyczyniła się także panująca epidemia SARS-CoV-2.  Zwiększa się też świadomość społeczeństwa na temat konieczności utrzymywania czystości oraz sterylności…

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20