rejestracja kosmetykó

Rejestracja produktów kosmetycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1223 spowodowało ujednolicenie sposobu rejestracji kosmetyków w krajach Unii Europejskiej. Od dnia 11 stycznia 2012 roku osoby odpowiedzialne za kosmetyk mają możliwość uzupełniania informacji, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia 1223/2009 do internetowego Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP). Portal CPNP jest elektronicznym systemem przekazywania informacji o kosmetyku, który jest wprowadzany do obrotu lub rozpowszechniany na rynku Unii Europejsiej. Korzystaie z portalu CPNP jest obowiązkowe od 11 lipca 2013.

Rejestracja kosmetyków w bazie CPNP

Dotychczas produkty kosmetyczne w Polsce zgłaszane były do KSIoK – Krajowego Systemu Informacji o Kosmetykach. W systemie tym osoba odpowiedzialna zgłaszała produkt przed wprowadzeniem do obrotu tylko na terenie Polski. Producent przekazywał do KSIoK podstawowe dane na temat kosmetyku oraz informacje o tożsamości podmiotu gospodarczego odpowiedzialnego za wprowadzenie kosmetyku na rynek krajowy. Stworzenie internetowego systemu CPNP miało na celu ułatwienie dostępu do informacji o produktach kosmetycznych właściwym organom do celów nadzoru i badania rynku, oceny i informowania konsumentów oraz ośrodkom epidemiologicznych lub podobnym jednostkom ustanowionym przez państwa członkowskie.

W sprawie oferty rejestracji kosmetyków prosimy o kontakt pod numerem 22 379 25 20 lub biuro@ekolabos.pl

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20