You are currently viewing Rozporządzenie dotyczące wody basenowej

Rozporządzenie dotyczące wody basenowej

Rozporządzenie dotyczące wody basenowej

W kwietniu 2015 r. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowego Rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach. Przepisy krajowe nie określają w chwili obecnej żadnych kryteriów dla tego typu obiektów. Projektowane Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 11 Ustawy z 18 sierpnia 2011r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zawierającego delegację dla Ministra Zdrowia. Projekt określa wymagania jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach z podziałem na wody słone i słodkie, minimalną częstotliwość kontroli, zakres badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wykonywanych w ramach kontroli jakości, sposób pobierania próbek oraz referencyjne metody analiz. Wszystkie badania opisane w projekcie można wykonać w laboratorium Ekolabos. Posiadamy odpowiednie wyposażenie oraz, przede wszystkim, doświadczony Personel dzięki któremu możemy zaoferować Państwu obsługę kontroli jakości wody w pływalni w pełnym zakresie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.